Kenneln innehar både SBK's Korningsdiplom och SKK's Bruksuppfödarpris.

BarStort grattis Space Djennie och Helene Petersson till uppflyttning ur appellklass spår från stolta uppfödare!
BarStar
updates
Star
2021-10-06